Innkalling til årsmøte 2016,oppdatert

 

Det innkalles til Årsmøte i Øksnevik Hytteforening lørdag 26.mars 2016 klokken 15:00 Møtet avholdes i strandsonen ved brygge T2.

Se vedlagt innkallelse for saksliste, regnskap og budsjett.

Dugnaden gjennomføres i to bolker:

Den første lørdag 26.mars 2016 kl 10:00 til 14:00, oppmøte ved ball bingen.

Den andre avholdes den 25. juni 2016 kl 10:00 til 14:00 oppmøte ved ball bingen.

Vi minner om at det skal stille en person pr hytte, på valgfri dato, og at det vil bli belastet kr 1.000 for de medlemmene som ikke deltar. Ansvarlig for dugnaden er dugnadsgeneral Glenn Tore Aase.

Dette er en hyggelig sammenkomst hvor en også blir kjent med hytte naboer.

Vedlegg:

Innkalling til årsmøte 2016

Regnskap 2015 & Budsjett 2016

Dugnad 2016 Foreløpig oversikt

Facebook