Innkalling til årsmøte og dugnad 31.03 - 2018

I vedtektene står det at årsmøtet skal være i påsken, og at innkalling skal varsles medlemmene med sirkulære med minst 4 ukers varsel.
Det ble varslet på Facebook, men denne innkalling kommer med 2 ukers varsel. Styret beklager dette. Årsaken er rett og
slett arbeidspress og reisefravær. Styret vurderte å utsette med 4 uker, men kom frem til at praksis med årsmøte i påsken er såpass etablert,
at det ville ikke ha noen hensikt å flytte møtet.

Når det gjelder dugnad planlegger vi å gjennomføre denne som vanlig, men dersom været ikke bedrer seg
vurderer vi å flytte vårdugnaden til helgen 10.05. Sommerdugnaden vil som vanlig være St. Hans tider.

For styret

Frank Utsola

 

Vedlagt

Innkalling til Årsmøte for 2017

Regnskap for 2017, signert

Facebook