Nabovarsel for T1 bryggeområde - Svar sendt utbygger

 

Alle, 
 
Vi mottok denne epost den 24.04, og har 2 uker til å svare på. Det vil si at vi har til og med den 08.05.
På grunn av overlapping mellom gammelt og nytt styre ble denne epost desverre ikke videresendt, eller lagt ut på nettsiden vår med det samme.
Jeg beklager forsinkelsen.
 
Styret har to kommentarer, og vil gjerne ha tilbakemelding fra dere alle innen torsdag 07.05 kl 18:00, så sender vi en felles kommentar på vegne av
velforeningen. Beraørte naboer må / kan selv legge inn sine kommentarer.
 
 
mvh
 
Frank Utsola
styrets leder

 

Styret har nå svart på dette nabovarselet,  klikk her for å lese svaret.

Facebook