Post

Postmannen klager på at nå er adressen Ola Nordmann  Øvre Øksnevik 19. Før var den 
23C,  og da la han posten i boksen merket C. De nye adressene forteller han ikke noe nyttig.
 

All omadressert post må fremdeles merkes med feltnummer som A, B, C osv. De nye gateadressene forteller ikke hvilken postkasse han skal legge posten i.

Facebook